Daklozen Statistiek

                               Daklozen Statistiek/Stichting OAD

Aantal daklozen in zes jaar met driekwart toegenomen

Daklozen Statistiek: In Nederland kwamen er tussen 2009 en 2015 iets meer dan 13 duizend daklozen bij. Dit is een toename van 74 procent. Het aantal daklozen met een niet-westerse herkomst is in diezelfde periode verdubbeld. De toename van het aantal autochtone daklozen was iets minder groot. Dit meldt CBS.

daklozen statistiek
Daklozen statistiek; geeft weer dat er armoede in Nederland heerst

Veel mensen weten niet dat er in hun omgeving gezinnen zijn die in armoede leven,

of dat ze dakloos zijn geworden door:

  • Zoals je baan zijn verloren omdat je ontslag hebt gekregen of je contract is afgelopen,
  • Bovendien raken mensen ook in Schuldsanering door te hoge kosten,
  • Waardoor zij hun Hypotheek niet meer kunnen betalen,
  • Als bedrijven een faillietverklaring krijgen,
  • Als Uitkeringen,
  • Zoals Arbeidsongeschikt geraakt na een ongeval.

Mensen hebben door omstandigheden te weinig geld om te kunnen leven,


Sterkste stijging daklozen tussen 2009 en 2010
Geschat wordt dat 31 duizend mensen in Nederland vorig jaar geen vaste woon of verblijfplaats hadden, sliepen in de opvang, op straat, in openbare gebouwen of bij familie of vrienden. Van deze groep had 13 duizend een niet-westerse herkomst. In 2009 waren dit er bijna 6,5 duizend. Tussen 2009 en 2015 kwamen er 5,5 duizend daklozen met een autochtone herkomst bij. De sterkste stijging van het aantal daklozen vond plaats tussen 2009 en 2010. Ook in de jaren daarna nam het aantal daklozen toe. Bovendien hebben zij wel woonruimte nodig…


U kunt hun helpen door een vrije donatie te geven aan Stichting Opvang

Help deze mensen in acute woonnood helpen een warm onderdak te bieden:

  • uit vrije giften door derden kunnen de huren worden verlaagd voor deze mensen. 
  • Waardoor er ook nieuwe panden aangekocht worden,
  • Zodat dit in combinatie met het financieren via Crowdfundings-platformen
  • en het werven van fondsen. Daarom hebben wij u nodig!

Als u op Rekeningnummer: NL47 INGB0006 413590 eenmalig/maandelijkse overboeking.

DONEER HIER

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.